Chính sách bảo mật thông tin tại www.oistore.net

ỔI STORE mang đến cho khách hàng những dịch vụ facebook, instagram, tiktok, shopee.

Dịch vụ quảng cáo & dịch vụ thiết kế bằng sự uy tín nhất chính vì vậy với quý khách hàng có nhu cầu và đang sử dụng dịch vụ tại đơn vị sẽ được hưởng chính sách bảo mật như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Với các khách hàng sử dụng những dịch vụ mà ỔI STORE đang cung cấp và đã gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi thì ỔI STORE sẽ tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân đó của bạn.

Chúng tôi rất quan trọng đến vấn đề tạo dựng niềm tin từ khách hàng do vậy việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề chúng tôi rất chú trọng đến.

ỔI STORE đảm bảo sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo đúng nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán và tư vấn dịch vụ.

Những thông tin mà ỔI STORE cần khách hàng cung cấp chủ yếu bao gồm: Tên, điện thoại, địa chỉ,… Đây là các thông tin cơ bản mà chúng tôi cần người dùng cung cấp để dễ dàng trong việc liên hệ tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, khách hàng khi có cung cấp các thông tin cho một bên thứ 3 nào đó ủy quyền hay để lộ thông tin cá nhân cần có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ỔI STORE để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được ỔI STORE cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

ỔI STORE cam kết sẽ không sử dụng, chuyển giao hay cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa có sự cho phép đồng ý từ phía khách hàng.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại ỔI STORE cần cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân có liên quan và sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp đó.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng khi tất cả các thông tin khách hàng đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dung dịch vụ tại ỔI STORE !