mua-ban-link-bm-business-manager-facebook

Mua Bán Link BM Business Manager Facebook Ads

Mua bán link bm chạy quảng cáo Facebook ads là xu thế hiện nay. Khi facebook liên tục quét và khóa tài khoản quảng cáo của các bác. Trong khi đó, việc tạo Business Manager (BM) để tạo tài khoản quảng cáo thì cũng khó khăn không kém. Hiểu được lỗi khổ của anh em chạy ads facebook. Chúng